Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю

Міжнародна
незареєстрована назва

Хімічна назва

N-ацетилантранілова кислота

2-ацетиламінобензойна кислота

Ангідрид оцтової кислоти

оцтовий ангідрид

Ергометрин

бета-пропаноламід лізергінової кислоти малеат; 9,10-дидегідро-N-[(S)-2-гідрокси-1-метилетил]-6-метилерголін-8в-карбоксіамід малеат

Ерготамін

ерготаман-3',6',18-трион,12'-гідрокси-2'метил-5'-(фенілметил)-(5'a), [R-(R*, R*)]-2,3-дигідроксибутандіоат

Ефедрин

[R-(R*, S*)]-a[1-(метиламіно)етил]-фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)-пропанол

Ізосафрол

3,4-метилендіокси-(1'-пропеніл)бензол

Лізергінова кислота

9,10-дидегідро-6-метилерголін-8в-карбонова кислота

3,4-метилендіоксифеніл-2-пропанон (3,4-МДФ-2П)

3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)бензол

Піперональ

3,4-(метилендіокси)бензальдегід; геліотропін

Псевдоефедрин

(S-(R*, R*]-a-[1-(метиламіно)етил]-фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)пропанол

Сафрол

3,4-метилендіоксиалілбензол

Фенілацетон

1-феніл-2-пропанон; метилбензилкетон

Фенілоцтова кислота

альфа-толуїлова кислота

Фенілпропаноламін (ФПА, норефедрин)

(±)-2-аміно-1-фенілпропанол-1

Примітки:

1. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе.

2. Щодо рослин або їх частин, які містять будь-який засіб, включений до цього списку, здійснюються ті самі заходи контролю, як і щодо зазначеного засобу.

(список N 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. N 4,
від 23.05.2012 р. N 408)

Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю

Міжнародна
незареєстрована назва 

Хімічна назва 

Позицію виключено 

Антранілова кислота

2-амінобензойна кислота

Ацетон

2-пропанон

Етиловий ефір

діетиловий ефір

Калію перманганат

калій марганцевокислий

Метилетилкетон

2-бутанон

Піперидин

гексагідропіридин; пентаметиленімін

Сірчана кислота

сульфатна кислота

Соляна кислота

хлористоводнева кислота

Толуол

метилбензол

Позицію виключено 

Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот.

Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол, та 80 відсотків таких прекурсорів, як метилетилкетон, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

(абзац другий примітки до списку N 2 таблиці IV із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1298,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1129)

Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

(примітку до списку N 2 таблиці IV доповнено абзацом згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. N 4)

Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку речовин, підлягають контролю, якщо їх сумарна концентрація дорівнює або перевищує концентрацію, встановлену для однієї з речовин (з урахуванням положень першого та другого абзаців цієї примітки).

(примітку до списку N 2 таблиці IV доповнено абзацом згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. N 4)

Концентрація речовин, перелічених у цьому списку, визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).

(примітку до списку N 2 таблиці IV доповнено абзацом згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. N 4)

(список N 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. N 4).

С полным перечнем наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, согласно постановления № 770 от 06.05.2000 Кабинета Министров Украины с изменениями и дополнениями, внесенными  постановлениями Кабинета Министров Украины, можно ознакомиться здесь.